Miljöpolicy

Vår verksamhet skall bidra till en hållbar utveckling i samhället genom att tillhandahålla enbart sådana färgprodukter som skyddar och förskönar samtidigt som dessa på ett för naturen miljömässigt sätt är producerade.


Detta innebär att vi skall:

• I möjligaste mån endast lagerhålla och marknadsföra miljöanpassade produkter.

• Lagra och distribuera våra produkter på ett säkert sätt samt eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.

• Försäkra oss om att våra leverantörer uppfyller våra miljökrav.

• Ge öppen och saklig information om vår miljö – och kvalitetsarbete till anställd personal samt våra kunder.

• Följa miljölagstiftningen, förebygga miljöföroreningar samt ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.
Standardvy | Byt till Mobil vy